2008/03/01

"EMAKUMEAK vs GIZONAK” B2


2. MAILA
GURE SEME-ALABEN HEZIKETA SEXISTA OTE?

- Espainiar gehienek duten ingurua ez dute tradizionaltzat jotzen.

- Hala ere, 10etik batek pixoihalak aldatzea, biberoia ematea edo haurra gaixorik dagoenean zaintzea amari dagokiola uste du.

- Tratuak ere badu zerikusia haien etorkizuneko portaeretan. Neskek badute sentimenduak adieraztea; mutilak, berriz, bortitzagoak eta bihurriagoak izatea normala da.

- Beraz, neska-mutilek jasotzen duten heziketa erabat desberdina da. Irtenbidea, sexu-rolak alde batera uztea litzateke eman beharreko lehenengo pausua.

Komentatu behean

- Ez ote da kontraesana sexu berdintasuna aldarrikatzen duen gizartean oraindik rol sexistak existitzea?

- Portaeran ez ezik beste arlo batzuetan ere ematen dira rol sexistak? Esate baterako, jostailuak aukeratzerakoan, eskolatik kanpoko ekintzetan, etxera bueltatzeko ordua jartzean.....

- Zuen etxeetan/inguruan ematen dira rol sexista hauek?

- Zein da zuen honi buruzko iritzia? Bat zatozte orain arte daukagunarekin ala aldaketaren bat premiazkotzat jotzen duzue?

No hay comentarios: