2010/02/26

IKESTA --- EMAITZAK

Inkesta: ZEIN DEFINIZIO IRUDITZEN ZAIZUE ONENA?

JOSErena ………………………… 3 (%12)
DIANArena ……………………….. 10 (%40)
VANESSArena …………………… 11 (%44)
AZKEN ANONIMOarena ……….. 1 (%4)

No hay comentarios: