2010/05/07

AZTERKETEN AZTERKETA

IRAKURMENA:
Ebaluaketa
Gaia prestatzeko:
Zer dio idazleak?
Zein ideia nabarmenduko zenuke? Zergatik?
Eman zure iritzia:
Zer diozu gaiaz?
Ikasleen egin beharra edonola gainditzea da?

HIZKA-MIZKA: AZTERKETAK BAI ALA EZ?

  • Azterketak objektiboak dira eta ikasle guztiek aukera berberak dituzte.
  • Irakasleentzat tresna baliagarriak eta osagarriak izan daitezke, azken nota beren esku baitago.
  • Ikasgaiak ikasten direla ziurtatzen dute azterketek.
  • Beste sistema batzuk erabili dira eta azkenean berau erabiltzen da, zerbaitengatik izango da.
  • Azterketek ez dute ikasleek dakitena egoki neurtzen.
  • Ikasleengan sortzen duten ezinegona handia da
  • Azterketa gainditzeko ikasten da, ez ikasgaia jakiteko.
  • Ebaluazio jarraitua, egindako lanak izan daitezke egokiagoak, azterketek eguneroko lana neurtzen ez baitute.

No hay comentarios: